Serviceavtaler

Lab-Data AS leverer serviceavtaler i Norge og Norden på GC/MS produkter fra Thermo og tidligere Fison/CarloErba.
Avtalene leveres enten uavhengig eller i samarbeide med Thermo Scientific.

Avtaletyper

PM avtale

Årlig forebyggende vedlikeholds besøk for å sikre ytelse og driftsikkerhet av instrumentet.

Begrenset service avtale

Avtale som i tillegg til årlig PM besøk, også dekker ett ubegrenset antall service besøk.

Full service avtale

Avtale som i tillegg til de to forrige alternativer, også dekker alle deler og delekostnader forbundet med reparasjoner.