Kurs / opplæring

Lab-Data AS tilbyr også kurs og opplæring for nye og eksisterende brukere av nye og gamle produkter fra Thermo og tidligere Fison/CarloErba. Ta kontakt for tilbud og mer info.